เมนู

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

  • ก.ค. 24, 2563
  • 252

DSCF4385

(PRPKRU) วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เข้าร่วมลงนามถวายพระพร

DSCF4390

DSCF4392

DSCF4396

DSCF4398

DSCF4409

DSCF4415

DSCF4430

DSCF4433

DSCF4435

DSCF4435

DSCF4438

DSCF4438

DSCF4442

DSCF4445

DSCF4447

DSCF4449

DSCF4456

Top