เมนู

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ อบรม CPR และการกระตุ้นหัวใจ

  • ก.ย. 11, 2563
  • 184
phuket cpr sep 2020
 
PRPKRU (9 กันยายน 2563) กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต / มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต / หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ SCOT ภูเก็ต / ชมรม Phuket Lifeguard Service / ชมรมวิ่งริมอ่างราชภัฏ จัดกิจกรรม “ราชภัฏร่วมใจห่วงใยสุขภาพ อบรมการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED (เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมอบรม ที่บริเวณขุมเหมือง ม.ราชภัฏภูเก็ต อย่างเนืองแน่น
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า “มหาวิทยาลัย ได้ทบทวนและเพิ่มมาตรการในการดูแลนักศึกษาและประชาชน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการให้บริการพื้นที่สุขภาพแก่ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนเข้ามาออกกำลังกาย ส่งผลให้เป็นที่นิยมของพี่น้องชาวภูเก็ตทุกช่วงวัย เข้ามาวิ่งและทำกิจกรรมด้านสุขภาพที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นจำนวนมาก จึงเกิดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรด้านสุขภาพ หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย และกลุ่มคนรักการออกกำลังกายในท้องถิ่น ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้ความรู้ในการทำ CPR เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน และเรียนรู้การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า (AED) อย่างถูกต้อง พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยจะได้มีการต่อยอดให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในลักษณะดังกล่าว สำหรับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างต่อเนื่อง”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top