เมนู

พิธีปิด โครงการค่าย “TOYOTA ART CAMP”

  • ธ.ค. 09, 2562
  • 1016

 MG 8736

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานกล่าวปิด  โครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า” (TOYOTA ART CAMP) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมี นายโกศล ปัญจปภาวิน ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนตัวแทนบริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด  ตัวแทนผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เข้าร่วม ณ ห้องแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

 MG 8744

 MG 8748

 MG 8749

 MG 8750

 MG 8763

นายโกศล ปัญจปภาวิน ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ฯ  กล่าวว่า “สำหรับโครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า” (TOYOTA ART CAMP) จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์ แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาเขตต่างจังหวัด โดยวิทยากรชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ซึ่งเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์อาชีพ เพื่อนำไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่สินค้า OTOP ในแต่ละจังหวัด โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาแล้วทั้งสิ้น 12 จังหวัด  และในครั้งนี้ ต้องขอแสดงความชื่นชมแก่นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบทุก ๆ คน ที่ได้มุ่งมั่นและตั้งใจออกแบบบรรจุภัณฑ์ตลอดระยะเวลา กว่า 3 อาทิตย์ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความน่าสนใจให้สินค้า OTOP มากยิ่งขึ้น โดยโครงการนี้โตโยต้ามีความตั้งใจที่จะสนับสนุนเยาวชนไทย ให้มีศักยภาพในด้านการออกแบบและการแข่งขันกับนานาชาติได้ อีกทั้งเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับตราสินค้า OTOP ในแต่ละพื้นที่ ให้เป็นที่ดึงดูดใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปในการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP มากขึ้น ซึ่งผลงานนักศึกษาทุกทีมที่ได้นำมาจัดแสดงและนำเสนอในครั้งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านักศึกษาทุกท่านมีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานที่น่าประทับใจ”ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ฯ กล่าว.

 MG 8808

 MG 8816

 MG 8818

 MG 8827

ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในนาม ม.ราชภัฏภูเก็ต มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมโครงการค่ายศิลปะในครั้งนี้ ขอขอบคุณบริษัทโตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ช่วยส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบ และเสริมสร้างให้นักศึกษามีการพัฒนาความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีความสามารถเท่าระดับนานาชาติซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสจากวิทยากรชาวญี่ปุ่น มาช่วยเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักศึกษาทุก ๆ คน  ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในการต่อยอดสร้างสรรค์พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งนักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เป็นที่น่าพอใจ” อธิการบดี กล่าว.

 MG 8832

 MG 8834

 MG 8836

 MG 8837

 MG 8843

 MG 8854

 MG 8860

 MG 8863

 MG 8865

 MG 8871

 

Top