เมนู

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • เม.ย. 13, 2563
  • 656

Logo


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    - ขอบเขตงาน (TOR)

 

 

Top