เมนู

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ (RFID) จำนวน 1 งาน

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ (RFID) จำนวน 1 งาน


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด40,000 บีทียู จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด40,000 บีทียู จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ Freshwater Ecology ฯลฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ Freshwater Ecology ฯลฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ Sustainable Bioflos Systems Marine Shrimp ฯลฯ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ Sustainable Bioflos Systems Marine Shrimp ฯลฯ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ ฯลฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ ฯลฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SSD ฯลฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SSD ฯลฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อแผงกั้นชั้นวางหนังสือและจัดหมวดหมู่หนังสือพลาสวู๊ด ขนาด 0.52x2.0 เมตร จำนวน 30 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อแผงกั้นชั้นวางหนังสือและจัดหมวดหมู่หนังสือพลาสวู๊ด ขนาด 0.52x2.0 เมตร จำนวน 30 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรสายวิชาการตำแหน่ง ศาสตราจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งชำนาญการ (12 มิถุนายน 2563)

(PRPKRU)มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" และบุคลาการสายสนับสนุน ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ชำนาญการ" จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563

PHUKET RAJABHAT UNIVERSITY 11

PHUKET RAJABHAT UNIVERSITY 10

PHUKET RAJABHAT UNIVERSITY 12

PHUKET RAJABHAT UNIVERSITY 9

PHUKET RAJABHAT UNIVERSITY 5

PHUKET RAJABHAT UNIVERSITY 7

รับสมัครพิธีกรหน้าใหม่ PKRU AMBASSADOR

PR ARIT 01
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจสมัครเป็น PKRU AMBASSADOR ในการประกวดเพื่อค้นหาพิธีกรหน้าใหม่ พร้อมโอกาสการเป็นพิธีกรในงานอีเวนท์ของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ “PKRU Speak English เพื่อชีวิตที่ Better”    
 
เปิดรับสมัครผู้เข้า Audition ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ทั้งพิธีกรภาษาไทย  และพิธีกรภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)    
 
***กติกาและวิธีการรับสมัคร โครงการ PKRU AMBASSADOR ***
 
1.คุณสมบัติผู้สมัคร
 
1.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
1.2 ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย และไม่จำกัดคณะ 
1.3 ใจกล้า พร้อมเรียนรู้ ใจรัก มหาวิทยาลัย
1.4 หากสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้จะดีมาก  
 
2. วิธีการสมัคร
 
2.1 นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประกวด สมัครทางลิงค์  https://gg.gg/PKRUAMBASSADOR ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
2.2 ประกาศรายชื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 และประชุมเพื่อชี้แจงการประกวดเวลา 15.00 น. (สถานที่การประชุมจะโทรศัพท์นัดหมายแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หลังจากทราบจำนวนผู้ประกวด )
2.3  Audition Day วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ห้องแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 
 
3. ประเภทการประกวด แบ่งเป็น
 
3.1 ประเภทแสดงความสามารถด้านการเป็นพิธีกรภาคภาษาไทย 
3.2 ประเภทแสดงความสามารถด้านการเป็นพิธีกรภาคภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน)  
 
4. ข้อกำหนดการประกวด
 
4.1 ผู้ที่ผ่านการประกาศรายชื่อ จะต้องแสดงความสามารถด้านการเป็นพิธีกร ต่อหน้าคณะกรรมการในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ดังนี้
4.2 แนะนำตัวเองต่อหน้าคณะกรรมการ ไม่เกิน 3 นาที 
4.3 แสดงความสามารถด้านการเป็นพิธีกร ไม่เกิน 10 นาที มีโจทย์มอบให้ในวัน  Audition Day
4.4 แต่งกายในชุดนักศึกษาเรียบร้อย
4.5 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรให้กิจกรรมต่างๆ ให้กับ โครงการ “PKRU Speak English เพื่อชีวิตที่ Better” มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอด 1 ปีการศึกษา
 
5. เกณฑ์การตัดสิน
 
5.1 การใช้ภาษา (30 คะแนน)
- ความถูกต้องในการใช้ภาษา
- การออกเสียงอักขระชัดเจนถูกต้อง
- การใช้ระดับภาษาได้เหมาะสม
- ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  
5.2 บุคลิกภาพ (25 คะแนน)
- การแต่งกาย
- การปรากฏตัว
- การใช้ลีลาท่าทางในการพูด
5.3 ลักษณะการพูด (20 คะแนน)
- การใช้น้ำเสียงสองคล้องกับเนื้อหา
- การเว้นจังหวะในการพูด
5.4 ปฏิภาณไหวพริบ (25 คะแนน)
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 
**กรรมการจะพิจารณาผู้เข้าร่วมประกวดและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ได้คะแนนสูงสุดและคะแนนในลำดับรองลงมาในแต่ละประเภท**
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 7652 3094-7 ต่อ 7311
 

สำนักวิทยฯ จัดระบบสนับสนุนนักศึกษา Speak English เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

 
pkru speak english is bett
 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ Speak English เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้บริหารสำนักวิทยฯ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
 
 
 
 
สำหรับโครงการ Speak English เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการดำเนินงานแบบเชิงรุกเพื่อสร้างบรรยากาศการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษภายในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในหลักสูตร 4 ปี เรียนจบแล้วต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จึงกำหนดให้นักศึกษามีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านโปรแกรม English Discoveries เพื่อพัฒนาทักษะเดือนละไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง และมีการทดสอบภาษาอังกฤษภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินสมรรถนะ อีกทั้งมหาวิทยาลัยจะสอดแทรกกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความกล้าให้นักศึกษาสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เนื่องจากมองว่าเป็นความรู้ที่จำเป็นต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของ จ.ภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top