เมนู

สีประจำมหาวิทยาลัย

แสด
ดำ

 

สีแสด หมายถึง ความรุ่งโรจน์ในด้านศิลปวิทยาการทั้งปวงที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ประสิทธิ์ประสาทให้แก่มวลชน
สีดำ หมายถึง ความเสียสละอุทิศตนเพื่อสังคมของนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
แสด-ดำ หมายถึง เอกลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้จักต้องมีความรุ่งโรจน์ในด้านความรู้ ความสามารถในวิทยาการทั้งปวง และเป็นผู้อุทิศตนเพื่อรับใช้สังคมอย่างแท้จริง
Top