เมนู

แผนที่มหาวิทยาลัย


ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076 523094-7

โทรสาร : 0 7621 1778

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top