เมนู

กองพัฒนานักศึกษา - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

กำหนดการรับสมัคร และแนวปฏิบัติในการรับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพัก

Logo

คลิกอ่านประกาศ กำหนดการรับสมัคร และแนวปฏิบัติในการรับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัย

 

การสมัครเข้าอยู่หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ออนไลน์)
 
ประกาศนักศึกษา ที่มีความประสงค์สมัครเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กรอกใบสมัครเข้าอยู่หอพักออนไลน์ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 และ สัมภาษณ์เข้าอยู่หอพักในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 ณ ห้องบริการและสวัสดิการนักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 
logo
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รับมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือ นศ.

DSCF6908 2

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เหล่าบริการโลหิตแห่งชาดิ จ.ภูเก็ต  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษกิจ และขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  นางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต  นายกัมปนาท  ไทยมิตต์ชอบ รักษาการหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (ผู้ประสานงาน) นายจารุกิตติ์  เดียวจรัส  ประธานโครงการ “กยศ. ปันโลหิต ปันน้ำใจ” ตลอดจนนักศึกษา และบุคลากรเหล่าบริการโลหิตแห่งชาดิ จ.ภูเก็ต  เข้าร่วม  ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์  ห้องประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

DSCF6867 2

DSCF6870 2

DSCF6873 2

DSCF6878 2

DSCF6881 2

DSCF6883 2

DSCF6885 2

DSCF6887 2

DSCF6889 2

DSCF6893 2

DSCF6895 2

“กระทรวง อว.” จัดสัมมนาให้ความรู้ PRKU New Gen พร้อมปรับตัวในยุค New Normal

pkru 23 sep 2020
 
PRPKRU (23 กันยายน 2563) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมสัมมนา เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจเพื่ออนาคตในยุค “New Normal” (New Gen New Normal) โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. / รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นวิทยากรในการสัมมนา หัวข้อ “การปรับตัวในยุค New Normal : การเรียนรู้ การทำงาน คุณภาพชีวิตวิถีใหม่ รวมถึงมีการพบปะหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้นำนักศึกษา ที่ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
 
สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและมอบนโยบายการพัฒนาผู้นำนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ กอร์ปกับความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ เช่น การจ้างงานและอาชีพ การผลิตและการบริการรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก สถาบันอุดมศึกษาในฐานะของแหล่งผลิตทรัพยากรบุคคล จึงมีความสำคัญอย่างมาก ในการที่จะต้องพัฒนาความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะในบริบทของวิถีชีวิตใหม่ New Normal ที่นักศึกษาจะต้องรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางกฎกติกาใหม่ และมาตรฐานที่สูงขึ้นของตลาดแรงงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

About PKRU : รวมรายชื่อสถานประกอบการ PKRU Part-Time Jobs

phuket part time jobs pkru feb 2020 1
 
ถ้าสงสัยว่าทำไมถึงต้องเลือกมาเรียน "ราชภัฏภูเก็ต" ทีมงาน PRPKRU ขอตอบชัดๆ ด้วยเหตุผลเจ๋งๆ 1 ข้อ ว่า เพราะเรามีบริการงาน Part-Time ให้นักศึกษาได้เข้าสู่สถานประกอบการไปฝึกฝนฝีมือและเรียนรู้วิธีการทำงานและทักษะวิชาชีพ แบบมีรายได้ระหว่างเรียน อย่างที่ทราบกันว่าผลกำไรของคนที่เลือกมาเรียนที่ภูเก็ต นอกจากไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตจะมีสีสันมากที่สุดในภาคใต้แล้ว ยังมีสถานประกอบการจำนวนมากกระจายตัวทั่วทั้งเกาะภูเก็ต ทั้ง โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงเรียนสอนพิเศษ บริษัททัวร์ ฯลฯ
 
ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือและเพิ่มทางเลือกให้กับนักศึกษาในด้านค่าใช้จ่าย จึงได้มีการจัดตั้ง "ศูนย์ประสานงาน นักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียน" (PKRU Part-Time Jobs) กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต เพื่อหาเครือข่ายสถานประกอบการให้บริการประสานงานและสนับสนุนให้กับนักศึกษาที่ประสงค์ทำงาน Part-Time
 
และนี่คือส่วนหนึ่งของรายชื่อสถานประกอบการและเรทค่าแรง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาไปทำงานอย่างต่อเนื่อง
 
สำหรับนักศึกษาที่มีเวลาว่างและอยากพัฒนาตนเอง ติดต่อศูนย์ฯ ได้ที่เบอร์โทร 07 6523 094-7 ต่อ 1300
 
phuket part time jobs pkru feb 2020 2
 
phuket part time jobs pkru feb 2020 3
 
phuket part time jobs pkru feb 2020 4
 
phuket part time jobs pkru feb 2020 5
 
phuket part time jobs pkru feb 2020 6
 
phuket part time jobs pkru feb 2020 7
 
phuket part time jobs pkru feb 2020 8
 
phuket part time jobs pkru feb 2020 9
 
phuket part time jobs pkru feb 2020 10
 
phuket part time jobs pkru feb 2020 11
 
phuket part time jobs pkru feb 2020 12
 
phuket part time jobs pkru feb 2020 13
 
phuket part time jobs pkru feb 2020 14
 
phuket part time jobs pkru feb 2020 15
 
phuket part time jobs pkru feb 2020 16
 
phuket part time jobs pkru feb 2020 17
 
phuket part time jobs pkru feb 2020 18
 

About PKRU : เรื่องทุนการศึกษา ที่เด็ก PKRU ต้องรู้ !

phuket scholarship feb 2020 1
 
เพราะเศรษฐกิจฝืดเคืองหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม ที่กระทบต่อครอบครัวของนักศึกษา PKRU ส่งผลต่อเนื่องเป็นอุปสรรคในการเรียน ทั้งค่าเทอมและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัย เข้าใจถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มีการขับเคลื่อนผ่าน งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลจากทุกวงการ ร่วมกันสนับสนุนทุนการศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ทีมงาน #PRPKRU นำมารายงานในครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทุนการศึกษาที่ได้มีการมอบในช่วงปีการศึกษา 2562 ต้องยกเครดิตให้ผู้มีอุปการะคุณทุกองค์กรและบุคคล ที่เล็งเห็นถึงคุณค่าทางการศึกษา และช่วยสานฝันให้กับนักศึกษา PKRU
 
ส่วนนักศึกษา PKRU FRESHY 2020 เซฟข้อมูลนี้ไว้แล้วมาติดต่อทางกองพัฒนานักศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ขอรับทุนในปีการศึกษาต่อไป หรือสามารถรับข่าวสารทุนการศึกษาต่างๆ ได้ทางเพจ facebook.com/pkrupage
 
phuket scholarship feb 2020 2
 
phuket scholarship feb 2020 3
phuket scholarship feb 2020 4
 
phuket scholarship feb 2020 5
 
phuket scholarship feb 2020 6
 
phuket scholarship feb 2020 7
 
phuket scholarship feb 2020 8
 
phuket scholarship feb 2020 9
 Yellow and Salmon Autism Event Poster 12
 
present : #PRPKRU
info : งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต
 

Kata Group Resorts มอบทุนการศึกษา กองพัฒฯ PKRU เตรียมจัดสรรทุนให้เปล่า

Purple and White News Instagram Post 6

PRPKRU (31 สิงหาคม 2563) ที่ห้องรับรองราชาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ตัวแทนจาก บริษัท เครือกะตะกรุ๊ป รีสอร์ท (Kata Group Resorts) เข้าพบ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อมอบทุนการศึกษาสนับสนุนนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จำนวน 100,000 บาท โดยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จะนำทุนการศึกษาจาก Kata Group Resorts จัดสรรเป็นทุนให้เปล่าแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจะมีการประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนในช่วงเดือนกันยายน และจะมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบในโอกาสต่อไป

PKRU ปันสุข ปันอิ่ม ปันฝัน

pkru charity 1 jul 2020

PRPKRU (1 กรกฎาคม 2563) กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ต้อนรับเปิดภาคเรียน จัดกิจกรรมเปิดตู้ปันสุข ปันอิ่ม ปันฝัน โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เพื่อนำสิ่งของอุปโภค-บริโภค หนังสือ ฯลฯ มาแบ่งปันในตู้ปันสุข ปันอิ่ม ปันฝัน ณ บริเวณทางเข้าอาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ทั้งนี้ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมรับการแบ่งปันน้ำใจจากชาวราชภัฏภูเก็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

กยศ. ตักบาตรวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563

pkru 20 dec 2019
 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ชมรมนักศึกษา กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป กิจกรรม กยศ. ตักบาตรวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วย นางวิภาวรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ณ บริเวณอาคารกิจการนักศึกษา
 
กยศ.
 
กยศ.
 
โดยกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อรักษาประเพณีปฏิบัติตามแบบวิถีไทย และวัฒนธรรมของชาวพุทธให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ ในการนี้พระสงฆ์ได้ประทานน้ำมนต์ พร้อมให้พรแก่ผู้เข้าร่วมงาน เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 

กยศ. ตักบาตรวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

thai traditional culture 24 dec 2020 1

PRPKRU (23 ธันวาคม 2563) สำนักงานอธิการบดี โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ชมรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง ในโครงการ กยศ. ตักบาตรวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ที่อาคารกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต

thai traditional culture 24 dec 2020 2

thai traditional culture 24 dec 2020 3

thai traditional culture 24 dec 2020 4

thai traditional culture 24 dec 2020 5

thai traditional culture 24 dec 2020 6

thai traditional culture 24 dec 2020 7

thai traditional culture 24 dec 2020 8

thai traditional culture 24 dec 2020 9

thai traditional culture 24 dec 2020 10

thai traditional culture 24 dec 2020 11

thai traditional culture 24 dec 2020 12

กยศ. ม.ราชภัฏภูเก็ต รวมตัวเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้สร้างสุขสู่ชุมชน

pkru student loan 7 feb 2020
 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “กยศ.จิตอาสา อุดมศึกษา ภาคใต้ (เครือข่ายอุดมศึกษาสร้างสุขสู่ชุมชน) ปีที่ 3 โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วย นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร ตัวแทนจากภาครัฐ-เอกชน ที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ ตลอดจน นักศึกษา กยศ. จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่างองค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของเครือข่าย ระหว่าง สถาบันเครือข่าย ซึ่งประกอบไปด้วย ม.ราชภัฏภูเก็ต / ม.ราชภัฏสงขลา / ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี / ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช / ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา / และวิทยาเขตพัทลุง / ม.วลัยลักษณ์/ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / วิทยาเขตตรัง / วิทยาเขตภูเก็ต / วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี / ม.หาดใหญ่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของเยาวชน ซึ่งพลังที่ยิ่งใหญ่ เป็นพลังแห่งความหวัง พลังแห่งอนาคตอย่างแท้จริง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ‘เราทำความดีด้วยหัวใจ’ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงเกิดเป็นกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน / กิจกรรมอาสาชุมชนสัมพันธ์ / กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน อีกทั้งการจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่มุ่งหวังส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา”
 
 
 
 
 
 
 

กยศ. เปิดตลาด PKRU Night Market จำหน่ายสินค้า และเปิดเวทีโชว์ความสามารถนักศึกษา

talad pkru 20 dec 2019
 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ลานด้านหน้าอาคารกิจการนักศึกษา ชมรมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “เปิดบ้าน กยศ. PKRU Night Market” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม
 
กยศ.
 
กยศ.
 
สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ด้านการสร้างอาชีพและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา กยศ. ได้จัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดง ความสามารถและศักยภาพด้านต่างๆ เช่น การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการเปิดมหาวิทยาลัยให้ประชาชนสามารถเข้ามาเที่ยวและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาอีกด้วย
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
 

กยศ.ราชภัฏภูเก็ต จิตอาสา “แบ่งปันด้วยความรัก บริจาคโลหิตช่วยชีวิต”

phuket blood donate 24 jan 2020
 
ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับกาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม กยศ.ราชภัฏภูเก็ต จิตอาสา “แบ่งปันด้วยความรัก บริจาคโลหิตช่วยชีวิต” ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
 phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เนื่องจากเหล่ากาชาดมีจำนวนโลหิตอย่างจำกัด และในบางช่วงเวลาเกิดภาวะขาดแคลน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาล ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตหลายพันคน และจะสามารถสำรองโลหิตเพื่อมอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาด และโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น อีกทั้งการดำเนินกิจกรรมเช่นนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังจิตอาสาของนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
 
 phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -15.00 น. ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สอบถามโทร. 0 7652 3094-7 ต่อ 1342 โดยผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนและเตรียมความพร้อมของสุขภาพเพื่อให้สามารถบริจาคโลหิตในช่วงของวันและเวลาดังกล่าว
 
phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
phuket-blood-donate-24-jan-2020
 

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม “รับน้อง ส่งพี่ สานไมตรีชาวแสดดำ 2563”

pkru sat sun ceremony 2020
 
PRPKRU (19 กรกกฎาคม 2563) กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการ กศ.บป. (ภาคเสาร์-อาทิตย์) ประจำปี 2563 กิจกรรม “รับน้อง ส่งพี่ สานไมตรีชาวแสดดำ” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 
 
 
 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับคณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมอาทิ อธิการบดีต้อนรับนักศึกษาด้วยบทเพลงสื่อความหมาย "โฮม (Home) -ธีร์ ไชยเดช" ต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น / พิธีลอดซุ้มตราพระลัญจกรสำหรับนักศึกษาใหม่ / พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ว่าที่บัณฑิตสร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและมหาวิทยาลัย / กิจกรรม PKRU Talk ความภาคภูมิใจของการเป็นศิษย์เก่า และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียน / พิธีส่งพี่ลอดซุ้มตราพระลัญจกร และกิจกรรมถ่ายรูปหมู่ผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กุศลธรรมภูเก็ต มอบทุนสนับสนุนนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต

kusoldham phuket 26 jun 2020
 
PRPKRU : (26 มิถุนายน 2563) ที่ห้องราชาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และทีมงานจากกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ในโอกาสที่ได้รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จำนวน 300,000 บาท 
 
 
สำหรับการพบปะในครั้งนี้ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณทางมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ซึ่งนอกจากจะเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านจิตอาสาที่ปฏิบัติภารกิจในด้านต่างๆ เพื่อสาธารณกุศลแล้ว ยังมีการให้ความสำคัญกับการมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ที่ช่วยเหลือนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นอย่างดีมาโดยตลอด มหาวิทยาลัยจะนำเงินดังกล่าวไปจัดสรรเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ซึ่งนับเป็นปีที่ยากลำบากมากที่สุด เนื่องจากประสบวิกฤติภัย COVID-19 สิ่งที่มหาวิทยาลัย มุ่งหวังต่อยอดความตั้งใจของมูลนิธิฯ คือการสร้างนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นตัวแทนจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
 
 
 
 
 
 
 

คสม.บริการอาหารปรุงสำเร็จแก่นักศึกษา วันละ 300 กล่อง

1
 
(23 สิงหาคม 2564) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาจารย์ ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตลอดจน คณะกรรมการ คสม. และบุคลากร ร่วมมอบอาหารปรุงสำเร็จให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา เพื่อให้บริการในช่วงวิกฤตโควิด-19 และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของนักศึกษา โดย คสม.ได้ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มอบอาหารปรุงสำเร็จ วันละ 300 กล่อง ทุกวันจนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 
 
2
 
3
 
240354766 2496690913797172 8399290334025941854 n
 
240355159 2496690843797179 2456652683861874810 n
 
240385817 2496690650463865 359256182471344503 n
 
240392275 2496690863797177 3296301996683519360 n
 
240392450 2496691060463824 5818082505881195087 n
 
240393999 2496691130463817 220466506061196106 n
 
240417498 2496691003797163 6293798070934292426 n
 

คสม.ราชภัฏภูเก็ต มอบทุนโครงการ “สร้างรายได้ในวันนี้ สู่อาชีพในวันหน้า”

pkru 28 nov 2020

PRPKRU (28 พฤศจิกายน 2563) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คสม.) ร่วมกับ สำนักงานอธิการบดี โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนโครงการ “สร้างรายได้ในวันนี้ สู่อาชีพในวันหน้า” (Earning an Income towards Prospective Young Entrepreneur Project) โดยมี ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ คสม. ร่วมด้วย อาจารย์สุเทพ มุงคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตลอดจน คณะกรรมการ คสม. บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
ดร.วิภาวรรณ คูสุวรรณ กล่าวถึงที่มาและรายละเอียดของการมอบทุนดังกล่าว ว่า “คสม. มีหน้าที่ในการจัดหาและสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับทุนในครั้งนี้ นับเป็นภารกิจในมุมมองที่แตกต่างจากการมอบทุนการศึกษาโดยทั่วไป เนื่องจากไม่ใช่ทุนการศึกษาให้เปล่า แต่เป็นเงินทุนสนับสนุนการริเริ่มประกอบอาชีพอิสระ ตามโครงการ ‘สร้างรายได้ในวันนี้ สู่อาชีพในวันหน้า’ ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ผลักดันในการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา ‘เป็นทุนทางปัญญา’ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับเงินทุนในครั้งมีจำนวน 18 คน เงินสนับสนุนทั้งสิ้น 56,500 บาท มอบให้กับผู้ที่มีการริเริ่มประกอบอาชีพอิสระโดยเฉพาะการขายสินค้าประเภทต่างๆ ผ่านทางช่องทางการซื้อขายที่หลากหลาย โดย คสม. ได้มีการคัดเลือกอย่างเป็นขั้นตอนโดยการสนับสนุนของ กองพัฒนานักศึกษา และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หลังจากนี้คณะกรรมการฯ จะมีการติดตามผลการดำเนินงานของนักศึกษา และจะคัดเลือกนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการทำอาชีพอิสระ เพื่อส่งเสริมให้เป็น Role Model ต่อไป”

ทรงพระราชทานเพื่อการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต รับทุนราชประชานุเคราะห์

phuket scholarship 11 jan 2020
 
PRPKRU (12 มกราคม 2564) สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต โดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ (ระดับปริญญาตรี) แก่นักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวถึงรายละเอียดของพิธี ว่า “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ แก่นักศึกษาที่กำพร้าด้วยเหตุจากครอบครัวประสบสาธารณภัย สำหรับปีการศึกษา 2563 มูลนิธิฯ ได้อนุมัติทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ โดยมีนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จำนวน 8 ราย รับมอบทุนรายละ 30,000 บาท นับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบรมราชูปถัมภ์แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานทุนเพื่อการศึกษาในครั้งนี้”
 
อธิการบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอให้นักศึกษาทุนฯ ทุกคน ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่ได้รับ ปฏิบัติหน้าที่และใช้เวลาอันมีค่าตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการศึกษา เรียนรู้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และพัฒนาตนเองตามเป้าหมายที่วางไว้ และควรเป็นกำลังสำคัญของท้องถิ่น คือ มีคุณธรรม สู้งาน จิตอาสา ซึ่งเป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้หล่อหลอมผ่านกิจกรรมและหลักสูตรการเรียน ตลอดจนปฏิบัติตนตามพระบรมราโชบายที่ทรงพระราชทานไว้อย่างเต็มที่” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top