เมนู

ประกาศประกวดราคา - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานฉลองครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Logo


ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานฉลองครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                                                                      เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานฉลองครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานฉลองครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                                                                                    - ขอบเขตงาน

                                    

ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบและฝึกการทรงตัวแบบเคลื่อนย้ายได้ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Logo


 ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบและฝึกการทรงตัวแบบเคลื่อนย้ายได้ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top