เมนู

สาขาวิชาการตลาด - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

การตลาด จัดมหกรรมหนังสือ PKRU Book Fair 2019

 
1
 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาการตลาด ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดงานมหกรรมหนังสือ PKRU Book Fair 2019 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นางรุ่งนภา แซ่ส้อ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รร.ภูเก็ตวิทยาลัย ดร.ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ประธานสาขาวิชาการตลาด ตลอดจน นักศึกษา และนักเรียน เข้าร่วม ณ อาคารหงส์หยก รร.ภูเก็ตวิทยาลัย 
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน เนื่องจากถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้มีความยั่งยืนทางความรู้ ทางวิชาการ สุนทรียภาพ จินตนาการได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีหนังสือเป็นสื่อกลางที่เปรียบเสมือน การจุดประกายได้อย่างสร้างสรรค์ ในครั้งนี้สาขาวิชาการตลาด โดยนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ได้จัดงานมหกรรมหนังสือ PKRU Book Fair 2019 ภายใต้แนวคิด Carnival Book Fair ซึ่งเป็นการใช้ความรู้ทางด้านการตลาด บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาดสู่การปฏิบัติงานจัด Event จริงทั้งระบบ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตลาด เข้ารอบ 36 ทีมทั่วประเทศ IMC Plan Contest #12 by A.P.Honda

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จำนวน 2 ทีม ในโอกาสที่ผ่านเข้ารอบ 36 ทีมทั่วประเทศ เพื่อจัดกิจกรรม Event Marketing ในโครงการ IMC Plan Contest #12 by A.P.Honda ภายใต้โจทย์ “การสร้างแผนการสื่อสารการตลาดปี 2020-2022 สำหรับรถจักรยานยนต์ Monkey & C125 ผ่านเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ระดับตำนาน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย “ภายใต้แบรนด์ CUB HOUSE” 
 
ซึ่งประกอบด้วยทีม Triple “F” ที่มีสมาชิก ได้แก่ นายวรวิช สุโขวัฒนกิจ / นายพงศ์ศักดิ์ มุสิกรัตน์ / นางสาวแอนนา แทนเทือก / นางสาวจิราพรรณ ตั้งจิตต์ และนางสาวสุดารักษ์ ปรีดาผล และทีม CLASSIC ประกอบด้วย นายเกียรติศักดิ์ หนูอ่อน / นายณัฐพล วิเชียรแก้ว / นางสาวณัฐวดี ทองมี / นางสาวปิยวรรณ สานารักษณ์ และนางสาววรรณการต์ เวชประสิทธิ์
 
82388692 471702020403321 6180141481458663424 n
 
82618110 459881434691918 5293327994369081344 n

การตลาดส่งทีม Triple F สู่รอบไฟนอลประเทศ IMC Plan Contest by A.P.Honda ครั้งที่ 12

87263483 2664281570461684 3308539803485601792 n
 
ม.ราชภัฏภูเก็ต แสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ทีม Triple F ประกอบด้วย นายวรวิช สุโขวัฒนกิจ  / นายพงศ์ศักดิ์ มุสิกรัตน์ / นางสาวแอนนา แทนเทือน / นางสาวสุดารักษ์ ปรีดาผล และ นางสาวจิรพรรณ ตั้งจิตต์ ในโอกาสที่ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมทั่วประเทศ เพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการ IMC Plan Contest by A.P.Honda ครั้งที่ 12 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว และ อาจารย์ศรายุธ ทองหมัน รวมทั้งคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด และทีมที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาด ประกอบด้วย ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ ดร.สุธาสินี นิรัตติมานนท์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และบริษัท Southern Media & Event ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวด สำหรับนักศึกษาคนเก่งจากสาขาวิชาการตลาด PKRU จะเข้าร่วมการแข่งขันรอบ Final กับการจัด Event Marketing เต็มรูปแบบในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร
 
อาจารย์ศรายุธ ทองหมัน ผู้คุมทีม กล่าวถึงความสำเร็จของนักศึกษาว่า มีการเตรียมการ โดยการวางแผนของทีม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัด และจะประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมตลอดเวลา อีกทั้งมีการนำเสนอไอเดียที่ตอบโจทย์สินค้าและบริการในด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด นักศึกษาได้ใช้เครื่องสื่อในการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น Facebook Fanpage วิทยุ Youtube  ใบปลิว ป้ายโฆษณา และมีคูปองส่วนลดเงินสด ในส่วนของกิจกรรมในงาน Event Marketing สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในร้าน CUB House ได้ครบ Concept ได้แก่ Awesome ! Let’s go! ร่วมสัมผัสความซุกซนของรถ Monkey / Talk to Me การแชร์เรื่องราวของการตกแต่งรถ โดยคุณผจญ พิทักษ์สัจจะกุล (พี่ต่อ) / It’ coffee o’clock การแชร์เรื่องราวการชงกาแฟ จาก Barista by Greyhound / Art Design Style your Dream การประกวดออกแบบลวดลายของรถ Monkey & C125 โดยครูโฟร์ Four Studio / กิจกรรม การ์ดวาเลนไทน์ ผ่านจักรยานยนต์ระดับตำนาน  Monkey & C125
 
87965476 132966824696850 1205050025189572608 n
 
87614089 549372066001218 2237720060485435392 n
 
87173731 669234830480564 1186241405622681600 n
 
 
Top