เมนู

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง แจ้งยกเลิกการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19)

  • พ.ค. 21, 2563
  • 555

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง แจ้งยกเลิกการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

0001 8

Top