เมนู

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดพังงา

  • ก.ค. 24, 2563
  • 664

d9bdb14eb0a9b1023a46137e4aceaf72 L

ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดพังงา

ดาวน์โหลดขอบเขตและภาระงาน

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (จ.พังงา) ได้ที่ shorturl.at/luBCI

Top