เมนู

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

  • ก.ย. 22, 2563
  • 1216
logo
 
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 16/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม - ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ 
 
 
Top