เมนู

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารเรียนและอาคารประกอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • by งานพัสดุ
  • พ.ค. 01, 2563
  • 545

Logo


 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารเรียนและอาคารประกอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top