เมนู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมระบบเครือข่าย อาคาร 7 ชั้น 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • by สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เม.ย. 27, 2563
  • 399

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมระบบเครือข่าย อาคาร 7 ชั้น 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

Top