เมนู

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิตรั้วสนามเด็กเล่นสาธิตปฐมวัยและลานอเนกประสงค์มีหลังคาคลุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • by งานพัสดุ
  • ม.ค. 06, 2563
  • 338

Logo


 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิตรั้วสนามเด็กเล่นสาธิตปฐมวัยและลานอเนกประสงค์มีหลังคาคลุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top