เมนู

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิตรั้วสนามเด็กเล่นสาธิตปฐมวัยและลานอเนกประสงค์มีหลังคาคลุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • by งานพัสดุ
  • ม.ค. 14, 2563
  • 383

Logo


 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิตรั้วสนามเด็กเล่นสาธิตปฐมวัยและลานอเนกประสงค์มีหลังคาคลุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top