เมนู

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • by งานพัสดุ
  • ม.ค. 29, 2563
  • 341

Logo


 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top