เมนู

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาส ภายในศูนย์ประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก์ (e-biding)

  • by งานพัสดุ
  • ก.ค. 14, 2563
  • 312

1200px ราชภัฏภูเก็ต


 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาส ภายในศูนย์ประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก์ (e-biding)

Top