เมนู

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บและจัดการขยะ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • by งานพัสดุ
  • ส.ค. 20, 2563
  • 503

logo


 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บและจัดการขยะ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top