เมนู

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกิจกรรมพร้อมหลังคาอเนกประสงค์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • by งานพัสดุ
  • ส.ค. 21, 2563
  • 225

logo


 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกิจกรรมพร้อมหลังคาอเนกประสงค์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Top