เมนู

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • by งานพัสดุ
  • ส.ค. 21, 2563
  • 227

logo


 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top