เมนู

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์และสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • by งานพัสดุ
  • ก.ย. 14, 2563
  • 164

Logo


 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์และสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top