เมนู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมคงที่ภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • by สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ม.ค. 31, 2563
  • 597

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมคงที่ภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

Top