เมนู

กำหนดการรับสมัคร และแนวปฏิบัติในการรับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพัก

  • มี.ค. 07, 2563
  • 3120

Logo

คลิกอ่านประกาศ กำหนดการรับสมัคร และแนวปฏิบัติในการรับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัย

 

การสมัครเข้าอยู่หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ออนไลน์)
 
ประกาศนักศึกษา ที่มีความประสงค์สมัครเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กรอกใบสมัครเข้าอยู่หอพักออนไลน์ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 และ สัมภาษณ์เข้าอยู่หอพักในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 ณ ห้องบริการและสวัสดิการนักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
Top