เมนู

“ครูลูกกอล์ฟ” in PKRU ชวนนักเรียน-นักศึกษา Speaks English เพื่อชีวิตที่ Better

  • ก.พ. 19, 2563
  • 1630
loukgolf in pkru feb 2020
 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หัวข้อ “PKRU Speaks English เพื่อชีวิตที่ Better” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน รร.สาธิตฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจาก ครูลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ ครูสอนภาษาอังกฤษยอดเยี่ยมระดับโลก EF Excellence Award 2019 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกและเป็นภาษาหลักที่มนุษย์ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกันกับคนต่างภาษาต่างวัฒนธรรม ดังนั้นทุกคนจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งกระทรวงศึกษาได้บรรจุวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่สองรองจากภาษาประจำชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย และคนทั่วโลกไปแล้ว มนุษยชาติทุกวันนี้สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง การใช้อินเตอร์เน็ต การดูโทรทัศน์ การดูภาพยนตร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือคู่มือทางด้านวิชาการต่างๆ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และประกอบอาชีพ ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษมายาวนาน แต่ทำไมคนไทยจึงพูดภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการยังไม่ได้เน้นการพูดภาษาอังกฤษ แต่จะเน้นหลักไวยากรณ์ คำแปล และการอ่านเพื่อความเข้าใจและให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นส่วนใหญ่ สิ่งที่จะต้องปรับปรุงอย่างมากในระบบการเรียนภาษาอังกฤษของไทยเราคือ การสื่อสารการพูดซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตยังไม่ค่อยมีความกล้าแสดงออกทางการพูดเมื่อมีชาวต่างประเทศขอความช่วยเหลือ ไม่สามารถอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้ ผนวกกับปัจจัยที่มาจากการระบบการเรียนการสอนที่ผิด ซึ่งเน้นแต่ไวยากรณ์ ทำให้เมื่อถึงเวลาที่ต้องนำไปใช้จริงในการสื่อสารแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำการสื่อสารได้ นั่นก็ส่งผลให้ไม่รู้สึกสนุกกับการเรียน ท้อและหมดแรงกระตุ้น และยิ่งเวลาผ่านไปนานเข้า ก็ทำให้รู้สึกเบื่อ เหนื่อยและไม่อยากเรียนเพราะรู้สึกว่ากดดันและไม่สนุก
 
 
 
 
 
จากที่กล่าวมา ทักษะภาษาอังกฤษจึงเป็นประตูไปสู่อาชีพการงานที่ก้าวหน้ากว้างไกลในอนาคต ความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษทำให้ชีวิตมีคุณค่า สนุกสนาน มีสีสัน วัฒนธรรมร่วมกันได้เป็นอย่างดี การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ จะสื่อสารกันได้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องฟังรู้เรื่องก่อนแล้วจึงจะทำให้สามารถพูดโต้ตอบได้ หรือพูดได้ พูดเป็น ใช้เป็นประโยชน์ นอกจากการโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศกันก็คงรวมไปถึงการเล่าเรื่อง บรรยาย แสดงความคิด ความเห็น ความรู้สึก ซึ่งก็ต้องมีการประเมินจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา จากการวิเคราะห์สังเคราะห์อีกทีหนึ่ง จึงถือว่าสุดยอดในการเรียนรู้ทางภาษา ดังนั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกิจรรมที่สามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะรวมถึงการให้บริการสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตต่อไป”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top