เมนู

กุศลธรรมภูเก็ต มอบทุนสนับสนุนนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต

  • มิ.ย. 26, 2563
  • 761
kusoldham phuket 26 jun 2020
 
PRPKRU : (26 มิถุนายน 2563) ที่ห้องราชาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และทีมงานจากกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ในโอกาสที่ได้รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จำนวน 300,000 บาท 
 
 
สำหรับการพบปะในครั้งนี้ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณทางมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ซึ่งนอกจากจะเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านจิตอาสาที่ปฏิบัติภารกิจในด้านต่างๆ เพื่อสาธารณกุศลแล้ว ยังมีการให้ความสำคัญกับการมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ที่ช่วยเหลือนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นอย่างดีมาโดยตลอด มหาวิทยาลัยจะนำเงินดังกล่าวไปจัดสรรเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ซึ่งนับเป็นปีที่ยากลำบากมากที่สุด เนื่องจากประสบวิกฤติภัย COVID-19 สิ่งที่มหาวิทยาลัย มุ่งหวังต่อยอดความตั้งใจของมูลนิธิฯ คือการสร้างนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นตัวแทนจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
 
 
 
 
 
 
 
Top