เมนู

PKRU ปันสุข ปันอิ่ม ปันฝัน

  • ก.ค. 01, 2563
  • 621

pkru charity 1 jul 2020

PRPKRU (1 กรกฎาคม 2563) กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ต้อนรับเปิดภาคเรียน จัดกิจกรรมเปิดตู้ปันสุข ปันอิ่ม ปันฝัน โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เพื่อนำสิ่งของอุปโภค-บริโภค หนังสือ ฯลฯ มาแบ่งปันในตู้ปันสุข ปันอิ่ม ปันฝัน ณ บริเวณทางเข้าอาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ทั้งนี้ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมรับการแบ่งปันน้ำใจจากชาวราชภัฏภูเก็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

Top