เมนู

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วจก. “พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดการขยะ”

  • ก.ค. 04, 2563
  • 747

mspkru 4 jul 2020 1

(30 มิถุนายน 2563) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดการขยะ” ให้แก่พนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมี อาจารย์วรรัตน์ จงไกรจักร ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากร ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการดำเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (19202) คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต

mspkru 4 jul 2020 1

mspkru 4 jul 2020 2

mspkru 4 jul 2020 2

 

mspkru 4 jul 2020 3

mspkru 4 jul 2020 3

mspkru 4 jul 2020 4

mspkru 4 jul 2020 5

mspkru 4 jul 2020 6

mspkru 4 jul 2020 7

mspkru 4 jul 2020 8

Top