เมนู

มูลนิธิสตรีนานาชาติ ร่วม ม.ราชภัฏภูเก็ต มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563

  • ก.ค. 22, 2563
  • 391
piwc jul 2020
 
PRPKRU (20 กรกฎาคม 2563) ที่ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.จิราพร ประสารการ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ผู้ประสานงานมูลนิธิสตรีนานาชาติ) ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ นางวิภา ตันมานะตระกูล ประธานมูลนิธิสตรีนานาชาติ พร้อมด้วย คณะกรรมการชมรมสตรีนานาชาติ (Phuket International Women’s Club-PIWC) ในโอกาสที่เดินทางมาพบปะเพื่อขอข้อมูลในด้านผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาทุนการศึกษามูลนิธิสตรีนานาชาติ (ทุนต่อเนื่อง) และมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 จำนวน 19 ทุน มูลค่าทุนการศึกษาละ 20,000 บาท
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวในพิธีมอบทุนการศึกษาว่า “ขอบคุณความกรุณาของคณะกรรมการมูลนิธิสตรีนานาชาติและชมรมสตรีนานาชาติ ที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพราะในช่วงวิกฤตภัย COVID-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาและครอบครัวเป็นอย่างมาก ทางมหาวิทยาลัยนั้นได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การลดและแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา การจัดหางานพาร์ทไทม์ และสนับสนุนสวัสดิการอื่นๆ แม้ว่าหนทางในขณะนี้จะยากลำบากกว่าเดิม มหาวิทยาลัยยังคงยืนหยัดที่จะช่วยเหลือให้นักศึกษาถึงฝั่งฝันในการสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวอาจจะไม่สำเร็จ หากขาดผู้อุปถัมภ์ที่เห็นถึงคุณค่าทางการศึกษาอย่างมูลนิธิสตรีนานาชาติและชมรมสตรีนานาชาติ ซึ่งมอบมากกว่าทุนทรัพย์ แต่มอบโอกาส ชี้แนะช่องทาง และดูแลนักศึกษาทุนเป็นอย่างดีดังเช่นครอบครัว ซึ่งผลลัพธ์จากนักศึกษาทุนมูลนิธีสตรีนานาชาติที่จบการศึกษา ล้วนสำเร็จเป็นบุคลากรคุณภาพในท้องถิ่นที่มีส่วนในการช่วยเหลือชุมชนและเป็นต้นแบบให้นักศึกษาทุนรุ่นน้องเดินรอยตาม วัฒนธรรมการเป็นผู้รับและเป็นผู้ให้ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ‘จิตอาสา’ ที่มหาวิทยาลัยตั้งใจหล่อหลอมนักศึกษา จึงขอฝากถึงนักศึกษาให้ใช้โอกาสที่ได้รับอย่างเต็มที่และสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคมต่อไป”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top