เมนู

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม “รับน้อง ส่งพี่ สานไมตรีชาวแสดดำ 2563”

  • ก.ค. 22, 2563
  • 796
pkru sat sun ceremony 2020
 
PRPKRU (19 กรกกฎาคม 2563) กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการ กศ.บป. (ภาคเสาร์-อาทิตย์) ประจำปี 2563 กิจกรรม “รับน้อง ส่งพี่ สานไมตรีชาวแสดดำ” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 
 
 
 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับคณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมอาทิ อธิการบดีต้อนรับนักศึกษาด้วยบทเพลงสื่อความหมาย "โฮม (Home) -ธีร์ ไชยเดช" ต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น / พิธีลอดซุ้มตราพระลัญจกรสำหรับนักศึกษาใหม่ / พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ว่าที่บัณฑิตสร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและมหาวิทยาลัย / กิจกรรม PKRU Talk ความภาคภูมิใจของการเป็นศิษย์เก่า และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียน / พิธีส่งพี่ลอดซุ้มตราพระลัญจกร และกิจกรรมถ่ายรูปหมู่ผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top