เมนู

ภาษาถิ่นใต้ แหลงได้ รู้ฟัง

  • ก.ค. 26, 2563
  • 620

screencapture youtube watch 2020 07 26 08 48 59

คลิปสอนภาษาไทย สไตล์ไหนก็เท่แบบง่าย ๆ ผ่านการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ “ไทย สร้าง สรรค์” เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย... โดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Top