เมนู

Kata Group Resorts มอบทุนการศึกษา กองพัฒฯ PKRU เตรียมจัดสรรทุนให้เปล่า

  • ส.ค. 31, 2563
  • 469

Purple and White News Instagram Post 6

PRPKRU (31 สิงหาคม 2563) ที่ห้องรับรองราชาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ตัวแทนจาก บริษัท เครือกะตะกรุ๊ป รีสอร์ท (Kata Group Resorts) เข้าพบ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อมอบทุนการศึกษาสนับสนุนนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จำนวน 100,000 บาท โดยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จะนำทุนการศึกษาจาก Kata Group Resorts จัดสรรเป็นทุนให้เปล่าแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจะมีการประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนในช่วงเดือนกันยายน และจะมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบในโอกาสต่อไป

Top