เมนู

ดร.พุทธพร บรรยายพิเศษ “ความรู้ทางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ”

  • ก.ย. 22, 2563
  • 255

IMG 4525

PRKRU (15 กันยายน 2563) ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ความรู้ทางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) โดยมีอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานและร่วมฟังการบรรยาย ภายใต้โครงการการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับประเทศ เรื่อง “เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 กลุ่มสาธารณสุขสุขภาพ (Health & Wellness Tourism and Aging Industry) หลังสิ้นสุดการระบาดของโควิด 19” ณ โรงแรม ซี ซัน แซนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ภายหลังการบรรยาย ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ ได้ร่วมหารือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว เชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดภูเก็ตและภาคใต้ การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และรับฟังคำแนะนำในการดำเนินงานจากท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและผู้ทรงคุณวุฒิทางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยต่อไป

IMG 4528

Top