เมนู

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมอบรม “วิศวกรสังคม ม.ราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศ”

  • ก.ย. 22, 2563
  • 202
1
PRPKRU (17 กันยายน 2563) ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน บุคลากร และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม “วิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศ” ในการนี้มี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับฟังการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
 
2
 
3
 
สำหรับการจัดโครงการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำนักศึกษาและอาจารย์นำไปขยายผลในมหาวิทยาลัยราชภัฏของตน โดยสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ตลอดจนผู้บริหารและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจการนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ เห็นชอบกระบวนการสร้าง "วิศวกรสังคม" ที่ประสานประโยชน์ความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยพลังนักศึกษา
 
4
 
5
 
6
 
119992418 336708354344698 2380386587628869780 n
 
119994811 341733260510639 5405445233359907411 n
 
120015587 240535244064965 6167159506178743940 n
 
120019469 2763998487201870 2634436343497788089 n
 
120047619 1278772832491978 7577587805485029967 n
Top