เมนู

แสดงความยินดี ผศ.หาญพล มิตรวงศ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการศึกษา

  • ก.ย. 30, 2563
  • 151
ผศ.หาญพล มิตรวงศ์
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.หาญพล มิตรวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการศึกษา
Top