เมนู

แสดงความยินดีกับ ผศ.ณัฐาภร อนิสงค์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

  • ก.ย. 30, 2563
  • 176
ผศ.ณัฐาภร อนิสงค์
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ณัฐาภร อนิสงค์ อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
Top