เมนู

กยศ. เปิดตลาด PKRU Night Market จำหน่ายสินค้า และเปิดเวทีโชว์ความสามารถนักศึกษา

  • ธ.ค. 23, 2562
  • 1305
talad pkru 20 dec 2019
 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ลานด้านหน้าอาคารกิจการนักศึกษา ชมรมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “เปิดบ้าน กยศ. PKRU Night Market” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม
 
กยศ.
 
กยศ.
 
สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ด้านการสร้างอาชีพและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา กยศ. ได้จัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดง ความสามารถและศักยภาพด้านต่างๆ เช่น การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการเปิดมหาวิทยาลัยให้ประชาชนสามารถเข้ามาเที่ยวและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาอีกด้วย
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
 
Top