เมนู

PKRU ลงนาม UNIMAS, Malaysia พร้อมส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน

  • ม.ค. 14, 2563
  • 1318

unimas jan 2020 1

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.อนุสรา สาวังชัย เลขานุการอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ และ ผศ.ดร.จิราพร  ประสารการ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา และผลงานวิจัยร่วมกัน โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Prof Dr Hj Ahmad Hata Rasit, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) พร้อมทั้งคณะผู้บริหารของ UNIMAS ภายหลังการหารือร่วมกันทั้งสองมหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงนามสัญญาความร่วมมือ MOA และส่งนักศึกษาเข้าแลกเปลี่ยนในเดือนธันวาคม 2563 ต่อไป

picture : UNIMAS

unimas jan 2020 2

unimas jan 2020 3

unimas jan 2020 4

unimas jan 2020 5

unimas jan 2020 6

Top