เมนู

กยศ.ราชภัฏภูเก็ต จิตอาสา “แบ่งปันด้วยความรัก บริจาคโลหิตช่วยชีวิต”

  • ม.ค. 25, 2563
  • 1184
phuket blood donate 24 jan 2020
 
ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับกาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม กยศ.ราชภัฏภูเก็ต จิตอาสา “แบ่งปันด้วยความรัก บริจาคโลหิตช่วยชีวิต” ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
 phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เนื่องจากเหล่ากาชาดมีจำนวนโลหิตอย่างจำกัด และในบางช่วงเวลาเกิดภาวะขาดแคลน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาล ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตหลายพันคน และจะสามารถสำรองโลหิตเพื่อมอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาด และโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น อีกทั้งการดำเนินกิจกรรมเช่นนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังจิตอาสาของนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
 
 phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -15.00 น. ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สอบถามโทร. 0 7652 3094-7 ต่อ 1342 โดยผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนและเตรียมความพร้อมของสุขภาพเพื่อให้สามารถบริจาคโลหิตในช่วงของวันและเวลาดังกล่าว
 
phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
Top