เมนู

รับมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือ นศ.

  • ม.ค. 27, 2563
  • 995

DSCF6908 2

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เหล่าบริการโลหิตแห่งชาดิ จ.ภูเก็ต  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษกิจ และขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  นางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต  นายกัมปนาท  ไทยมิตต์ชอบ รักษาการหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (ผู้ประสานงาน) นายจารุกิตติ์  เดียวจรัส  ประธานโครงการ “กยศ. ปันโลหิต ปันน้ำใจ” ตลอดจนนักศึกษา และบุคลากรเหล่าบริการโลหิตแห่งชาดิ จ.ภูเก็ต  เข้าร่วม  ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์  ห้องประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

DSCF6867 2

DSCF6870 2

DSCF6873 2

DSCF6878 2

DSCF6881 2

DSCF6883 2

DSCF6885 2

DSCF6887 2

DSCF6889 2

DSCF6893 2

DSCF6895 2

Top