เมนู

กยศ. - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

กยศ. ตักบาตรวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563

pkru 20 dec 2019
 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ชมรมนักศึกษา กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป กิจกรรม กยศ. ตักบาตรวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วย นางวิภาวรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ณ บริเวณอาคารกิจการนักศึกษา
 
กยศ.
 
กยศ.
 
โดยกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อรักษาประเพณีปฏิบัติตามแบบวิถีไทย และวัฒนธรรมของชาวพุทธให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ ในการนี้พระสงฆ์ได้ประทานน้ำมนต์ พร้อมให้พรแก่ผู้เข้าร่วมงาน เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 

กยศ. ม.ราชภัฏภูเก็ต รวมตัวเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้สร้างสุขสู่ชุมชน

pkru student loan 7 feb 2020
 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “กยศ.จิตอาสา อุดมศึกษา ภาคใต้ (เครือข่ายอุดมศึกษาสร้างสุขสู่ชุมชน) ปีที่ 3 โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วย นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร ตัวแทนจากภาครัฐ-เอกชน ที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ ตลอดจน นักศึกษา กยศ. จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่างองค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของเครือข่าย ระหว่าง สถาบันเครือข่าย ซึ่งประกอบไปด้วย ม.ราชภัฏภูเก็ต / ม.ราชภัฏสงขลา / ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี / ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช / ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา / และวิทยาเขตพัทลุง / ม.วลัยลักษณ์/ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / วิทยาเขตตรัง / วิทยาเขตภูเก็ต / วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี / ม.หาดใหญ่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของเยาวชน ซึ่งพลังที่ยิ่งใหญ่ เป็นพลังแห่งความหวัง พลังแห่งอนาคตอย่างแท้จริง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ‘เราทำความดีด้วยหัวใจ’ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงเกิดเป็นกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน / กิจกรรมอาสาชุมชนสัมพันธ์ / กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน อีกทั้งการจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่มุ่งหวังส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา”
 
 
 
 
 
 
 

กยศ. เปิดตลาด PKRU Night Market จำหน่ายสินค้า และเปิดเวทีโชว์ความสามารถนักศึกษา

talad pkru 20 dec 2019
 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ลานด้านหน้าอาคารกิจการนักศึกษา ชมรมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “เปิดบ้าน กยศ. PKRU Night Market” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม
 
กยศ.
 
กยศ.
 
สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ด้านการสร้างอาชีพและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา กยศ. ได้จัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดง ความสามารถและศักยภาพด้านต่างๆ เช่น การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการเปิดมหาวิทยาลัยให้ประชาชนสามารถเข้ามาเที่ยวและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาอีกด้วย
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
กยศ.
 
 

กยศ.ราชภัฏภูเก็ต จิตอาสา “แบ่งปันด้วยความรัก บริจาคโลหิตช่วยชีวิต”

phuket blood donate 24 jan 2020
 
ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับกาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม กยศ.ราชภัฏภูเก็ต จิตอาสา “แบ่งปันด้วยความรัก บริจาคโลหิตช่วยชีวิต” ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
 phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เนื่องจากเหล่ากาชาดมีจำนวนโลหิตอย่างจำกัด และในบางช่วงเวลาเกิดภาวะขาดแคลน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาล ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตหลายพันคน และจะสามารถสำรองโลหิตเพื่อมอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาด และโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น อีกทั้งการดำเนินกิจกรรมเช่นนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังจิตอาสาของนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
 
 phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -15.00 น. ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สอบถามโทร. 0 7652 3094-7 ต่อ 1342 โดยผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนและเตรียมความพร้อมของสุขภาพเพื่อให้สามารถบริจาคโลหิตในช่วงของวันและเวลาดังกล่าว
 
phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
phuket-blood-donate-24-jan-2020
 
phuket-blood-donate-24-jan-2020
 

ประกาศนักศึกษาผู้กู้รายเก่า เลื่อนชั้นปี ที่มีความประสงค์ขอกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563

Logo

ประกาศการยื่นกู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักศึกษาผู้กู้รายเก่า เลื่อนชั้นปี ที่มีความประสงค์ขอกู้ กยศ. ในปีการศึกษา 2563 ดำเนินการดังนี้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามแนบท้ายประกาศ และส่งงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตั้งแต่วันที่  24- 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีเอกสารแนบตามแบบคำขอกู้ ส่วนระบบการยื่นกู้ กยศ. จะเปิดให้ดำเนินการได้ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ยื่นกู้ตามวันเวลาที่กำหนด ให้ถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้ ในปีการศึกษา 2563


แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. 101


กยศ.102-หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน


หนังสือรับรองอาจารย์ที่ปรึกษา


 

ประกาศรายชื่อนักศึกษา กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง เปลี่ยนสถานศึกษา นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยฯ (ผู้กู้เอกสารมีปัญหา)

Logo

ประกาศรายชื่อนักศึกษา กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง เปลี่ยนสถานศึกษา (นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยฯ) ที่ดำเนินการส่งเอกสาร เพื่อประสงค์ขอกู้ กยศ. และไม่ผ่านการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและ ส่งเอกสารที่ขาดภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง กยศ. เท่านั้น หากนักศึกษาไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้ กยศ. ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง เปลี่ยนสถานศึกษา นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยฯ (ผู้กู้เอกสารไม่มีปัญหา)

Logo

ประกาศรายชื่อนักศึกษา กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง เปลี่ยนสถานศึกษา (นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยฯ) ที่ดำเนินการส่งเอกสาร เพื่อประสงค์ขอกู้ กยศ. และผ่านการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและ รอประกาศการยืนยันค่าลงทะเบียนเรียน และ การลงนามการกู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อ

Top